Motivatie

6 oct. 2011

Monitorizarea proiectelor de construcții finanțate de la bugetul de stat

 Sumar: O baza de date în care se înregistrează proiectele, bugetul, termenele etc. Lunar se înregistrează sumele cheltuite, % realizat etc.


______________________________Este clar ca in România se fură de la bugetul de stat. E clar că se fură, dar nu ca în codru ci cumva pe la limita legii. Prin neglijență, omisiune, favorizare, indiferență.
De aici pierderile nostre nu sunt numai financiare ci și politice, de credibilitate, de speranță în viitor, de cultivare a performanței, etc.
Concret
 • Licitațiile de atribuire se "aranjează"  în favoarea prietenilor câștigători.
 • Apoi se fac lucrări la valori = x2, x3 fața de valorile normale, în care termenle nu sunt respectate, calitate este lăsată la urma urmei, iar bugetul este depășit constant.
 • Probabil peste 80% dintre proiectele în construcții finanțate de la bugetul de stat din Romania depășesc nejustificat bugetul si termenele cu cel puțin 50%. Restul până la 100% probabil depășesc considerabil fie bugetul fie termenul. In aceste condiții nu am auzit depenalizări sau răspuneri.
 • Favorizarea firmelor pe criterii clientelare a dus la scăderea dramatică a încrederii partenerilor străini, europeni și nu numai,
 • Cetățenii sunt descurajați să mai participe la deciziile administrativ-politice,
 • Cetățenii nu mai sunt interesați să își dezvolte abilitățile pentru a face față unei competiții economice corecte,
 • Firmele nu participă la un mediu economic concurențial pierzînd motivarea obținerii de preformață,
 • În Romania nu se face management de proiect performant ca singură soluție pentru minimzarea costurilor și creșterea rentabilității.

Propun:
Realizarea unui sit în care se vor înregistra:
 1. Proiectele scoase la licitație de instituțiile de stat, obiectul proiectelor, bugetul alocat, (pâna aici similar cu minunatulSEAP),
 2. Participanții la licitații cu ofertele lor,  
 3. Câștigătorul, temeiul câștigării licitației, termenul și bugetul asumate,
 4. Lunar elemente descriptive ale stadiului de proiect în % realizate, sume virate, etc.
 5. Eventuale modificări la proiect cu costurile și termenele suplimentare generate.
Situl, în baza datelor înregistrate va genera diverse grafice statistice:
 1. De evoluție a proiect ul în curs,
 2. Comparative cu proiecte similare,
 3. Evoluții ale proiectelor pe executant, finanțator, județe,
 4. Sume bugetate, sume cheltuite pe tipuri de proiect, executant, județe
Dezvoltare ulterioară
 • Lista de proiecte tip și costurile înregistrate în țări vecine în scopul comparației cu cheltuilelile locale. De exemplu o școala cu 30 de calse in cehia s-a realizat in 2009 cu 3.000.000 euro in vreme ce priectele locale se realizează cu 4-5 milioane. Autostrada cu 3-4 benzi in zona de șes in Germania costă 5 milioane de euro iar în proiectele noastre se bugetează în condiții similare 9 milioane.
 • Manager de proiect consultant care monitorizează calitativ-cantitativ realizarea diverselor proiecte.
 • Forum de dezbatere a situațiilor proiectelor monitorizate în care specialiștii și cei implicați pot veni cu sesizări, explicații, interpelări, etc.
 • Traducerea in engleză, germană etc și promovarea internațională pentru a spori încrederea partenerilor străini.

Fezabilitatea:
Tehnic
 1. Situl poate fi realizat in fază incipientă cu un 1-2 programatori in maxim 3-6 luni
 2. Poate fi găzduit pe un server dedicat cu acces la broadband.
 3. Trebuie întreținut de un adminsitrator de sistem nu neapărat dedicat.
 4. Informațiile culese telefonic de 1-2 operatori. 
 5. Înregistrările trebuie făcute de 1-2 operatori.
 6.  SAU Printr-o inițiativă legislativă putem impune autorității contractante să înregistreze lunar datele. 
Schimbarea, Potențial pentru RestartRO, Inovația, Abilitatea de a genera schimbarea
 1. Asigură transparența cheltuirii banilor publici în proiectele de construcții bugeto-fage,
 2. Asigură accesul presei și a opiniei publice ]n timp real la informații,
 3. Scoate în evidență "abonații"  la câștigarea licitațiilor,
 4. Scoate in evideță risipa prin termenele și bugetele depășite,
 5. Crează un istoric al costurilor de implementare a diverselor tipuri de proiect asigurând o baza de comparație viitoare,
 6. Permite presei să ia atitudine, organizațiilor civice să tragă la răspunere, să acționeze în instanță să impună respectarea proiectelor sau aplicarea sancțiunilor,
 7. Va asigura transparența sporind încrederea partenerilor străini,
 8. Antrenează opinia publică în a-și exercita dreptul al informare ducând la acțiuni de tragere la răspundere a administratorilor finanțelor țării.
 9. Cu alte cuvinte antreneză cetățenii să participe la deciziile administrative și politice ale țării.
 10. Partenerii externi pot investi în susținerea unui aparat de monitorizare a proiectelor în schimbul asigurării unui mediu economic transparent și corect.
 11. Soluția nu este exclusiv originală. Soluții similare de monitorizare de proiect există și sunt folosite ca o condițiesine qua non într-o organizație orientată pe performană.
 12. Cu toate acestea in Romania nu există un mecanism similar.
 13. În ultimii 3 ani am constatat printre executanți dorință evidentă de a lua parte la un mediu concurențial corect bazat pe egalitate de șanse.
 14. Deasemenea am constatat dorința de a maximiza rentabilitatea prin practicarea managementului de proiect performat în scopul reducerii costurilor și administrării judicioasă a resurselor.
 15. Prevăd o susținere importantă tocmai din partea majorității firmelor de construcții.
 16. Deasemenea în administrația de stat, timid dar sigur, apar tot mai des persoane orientate pe administrarea judicioasă a banului public prin minimazrea costurilor, termenelor de execuție și creșterea calității.
În concluzie proiectul propus nu este soluția ci este unul dintreinstrumentele necesare asigurării transparenței, corectitudinii și eficienței in mediul concurențial al proiectelor de construcții din Romania.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu